หน้าหลัก

แข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9 พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งนักเรียนในระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ "สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 9 " พ.ศ. 2556 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนักเีรียนโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ และโรงเรียนน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 <ภาพกิจกรรม>