หน้าหลัก

สรุปผลการแข่งขันน่านเกมส์

กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 "น่านเกมส์" ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดน่าน สนามคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 15 ชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 200 คน ใช้งบประมาณ 345,110 บาท  สรุปผลการแข่งขันปรากฎว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้
เหรียญทอง จำนวน 8 เหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 12 เหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 16 เหรียญ
รวมเหรียญทั้งหมด 36 เหรียญ