หน้าหลัก

ศรีสะเกษเกมส์

ระหว่างวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2557 สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เข้ารว่มแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์ โดยส่ง 14 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย

 1. เทควันโด้ จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 7 ท่าน
 2. วูซู จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน  6 ท่าน
 3. มวยสากลสมัครเล่น ชาย จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 6 ท่าน
 4. มวยสากลสมัครเล่น หญิง จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 8 ท่าน
 5. มวยไทย ชาย จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 8 ท่าน
 6. มวยไทย หญิง จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 5 ท่าน
 7. ลิลาส จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 5 ท่าน
 8. เรือพาย จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 58 ท่าน
 9. ฮอกกี้ ชาย จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 31 ท่าน
 10. ฮอกกี้ หญิง จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 22 ท่าน
 11. กีฑา  จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 6 ท่าน
 12. วอลเวลย์บอลชายหาด จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 7 ท่าน
 13. คริกเก็ต จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 20 ท่าน
 14. ยิงปืน จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 5 ท่าน

รวมทั้งหมด 188 ท่าน