หน้าหลัก

การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๓ “ALL Thailand Karate–Do Championship ๒๐๒๐” ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี