หน้าหลัก

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้องานนมัสการหลวงพ่อเพ็ชร์ วัดท่าถนน ประจำปี 2563 ชนะเลิศ ทีมไกรสรราชสีห์ A รองชนะเลิศอันดับ 1.ทีมฟ้าประทาน รองชนะเลิศอันดับ 2.ทีมตั้งพานิช รองชนะเลิศอันดับ 3.ทีมไกรสรราชสีห์ B