หน้าหลัก

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

โดย นายอำนวย  แหยมยินดี อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธาน