หน้าหลัก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับชมรมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดการแข่งขันกีฬาเปตองโอเพ่น ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์